Sigurnost i usklađenost

Nudimo vam certificirana i sigurna rješenja, osiguravamo pravnu valjanost vaše elektronski pohranjenih materijala i redovito brinemo o zakonskoj usklađenosti i sigurnosti poslovanja, naših rješenja i vaših procesa.

Sigurnost, kvaliteta, zakonska usklađenost i pouzdanost važni su sastavni dijelovi svakog rješenja koje vam osiguravamo. Znanjem i bogatim iskustvom, vrhunskom tehnološkom opremom i dosljednom provedbom politika sigurnosti i kvalitete održavamo visok nivo sigurnosti vaših dokumenata i podataka koje ste nam povjerili na upravljanje i pohranu. Možete se pouzdati u Mikrocop.

Mikrocop je partner vodećim preduzećima i organizacijama iz finansijskog, ekonomskog i zdravstvenog sektora te sektora osiguranja. Obratite nam se.

Aid Kulić, direktor Mikrocopa

Mikrocop je jedno od prvih preduzeća s certificiranim DPO-om

Sanja Žaubi, službenica za zaštitu ličnih podataka (Data Protection Officer ili DPO) u preduzeću Mikrocop, kao jedna od prvih u Sloveniji stekla je dodatnu kvalifikaciju stručnjakinje za zaštitu ličnih podataka. Riječ je o važnom pokazatelju stručnog znanja o zakonodavstvu i praksi na području zaštite ličnih podataka.

 

Standard upravljanja kvalitetom ISO 9001 i sistem upravljanja informacionom sigurnošću ISO/IEC 27001

Svjesni smo odgovornosti za vaše poslovanje, zato održavamo visok nivo informacione i fizičke sigurnosti te postupamo u skladu sa sistemom upravljanja zaštitom informacija ISO/IEC 27001:2013. Metodologija potvrđena u praksi, dobre prakse, stručno znanje i bogato iskustvo ugrađujemo u sva svoja rješenja. Posvećenost kvaliteti potvrđujemo standardom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015.

Implementacijom navedenih standarda Mikrocop se cjelovito brine o informacionoj sigurnosti i redovito nadograđuje nadzorne mehanizme kojima osigurava visoku kvalitetu i sigurnost rješenja.

 

Certificirane usluge i programska oprema od strane Arhiva Republike Slovenije

 • Certificirana programska oprema InDoc EDGE
 • Certificirana programska oprema InDoc RMS koja je predhodna verzija digitalnih rješenja InDoc EDGE
 • Certificirane usluge obuhvata i pohrane Arhiviraj.si, InDoc EDGE Cloud i prateće usluge (obuhvat dokumentacije u digitalnom obliku, pretvorba dokumentacije iz fizičkog u digitalni oblik, pretvorba dokumentacije iz digitalnog oblika u oblik za dugoročnu pohranu, uređivanje ili izdvajanje dokumentacije u digitalnom obliku, uništavanje dokumentacije u digitalnom obliku, osiguravanje sigurnih prostora za pohranu građe u digitalnom obliku)

 

Potvrđena interna pravila od strane Arhiva Republike Slovenije

2007 godine Arhiv Republike Slovenije potvrdio je naša interna pravila koja se odnose na pružanje usluga obuhvata i pretvorbe u digitalni oblik te elektronske pohrane u digitalnom obliku za dokumentaciju i arhivsku građu. 2012 godine Mikrocop je proveo mnogobrojna poboljšanja u procesima pružanja usluga obuhvata, pretvorbe i elektronske pohrane koja korisnicima naših usluga prije svega donose bolji nadzor i kvalitetnije pružanje usluga. U skladu s promjenama dobili smo i potvrdu nove verzije internih pravila.

Usvajanje internih pravila važno je prije svega s aspekta osiguravanja pravne valjanosti elektronski pohranjenih dokumenata. Pružanjem certificiranih usluga pohrane i pratećih usluga u skladu s potvrđenim internim pravilima Mikrocop osigurava pravnu valjanost vašeg elektronski pohranjenog materijala.

 

Velika dostupnost sistema podatkovnog centra

 • Veliku dostupnost vašeg primarnog serverskog sistema osiguravamo udvostručenom mrežnom, strojnom i programskom opremom
 • Pouzdanost rada cijelog sistema i stalnu dostupnost vaših usluga osiguravamo replikacijama primarnog serverskog sistema na dvije kolokacije
 • U slučaju nefunkcioniranja primarnog serverskog sistema u iznimno kratkom roku na udaljenoj sigurnoj lokaciji možemo uspostaviti cijeli sistem i omogućiti vam neometano poslovanje
 • Dva neovisna internetska pristupa omogućuju neometano pružanje usluge u slučaju ispada ili većih opterećenja internetskih veza
 • Posvećenost visokoj kvaliteti i sigurnosti potvrđujemo standardom za upravljanje informacionom sigurnošću ISO/IEC 27001 i sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001

 

Visoka sigurnost i iznimna tehnološka opremljenost

 • Sigurnosni nadzor cijelog objekta uključuje fizičku i tehničku zaštitu 24/7 – profesionalno praćenje rada sistema i nadzor podatkovnog centra s protupožarnim alarmnim sistemom, protuprovalnim alarmnim sistemom, s video nadzorom i sistemom za nadzor prolaza u prostorima
 • Zaštitni sistemi osiguravaju stalan nadzor klimatskih uslova, protupožarnu zaštitu te zaštitu od ostalih uslova iz okoline
 • Protupožarni zaštitni sistem uključuje sistem gašenja plinom koji štiti informacionu infrastrukturu i arhive od uništenja
 • Vlastita opskrba energijom omogućuje neometan rad svih sistema u objektu i u slučaju prekida vanjske opskrbe energijom
 • Nosiva konstrukcija objekta od armiranog betona osigurava sigurnost u slučaju prirodnih katastrofa i ostalih većih utjecaja iz okoline

Postanite bespapirno preduzeće

Do bespapirnog poslovanja u Mikrocopu vodimo vas u četiri koraka: