Savjetovanje

Priprema internih pravila pohrane

Zakonodavstvo preporučuje svim pravnim subjektima koji spremaju materijale u elektronskom obliku pripremu i usaglašavanje internih pravila, internog pravnog akta koji definira čuvanje dokumentacije u elektronskom obliku. Ako pohranu elektronskih dokumenata želite primjereno urediti, osiguravamo vam stručnu pomoć u pripremi internih pravila. Rezultat su takva projekta pripremljene ili dopunjene politike, pravilnici i upute te interna pravila pripremljena za potvrdu kod nadležnog arhiva.

Podupiremo vas na putu prema bespapirnom poslovanju – primjenjujemo vrlo uspješne metodološke pristupe potvrđene u praksi, a našu ekipu savjetnika čine iskusni stručnjaci različitih profila. Obratite nam se.

Maja Marušič, poslovna savjetnica u Mikrocopu

Savjetovanje kod pripreme internih pravila


U okviru savjetovanja kod pripreme internih pravila:

  • analiziramo vaše poslovne aktivnosti što nam omogućuje sadržajni uvid u postojeće materijale
  • određujemo zahtjeve za pohranu materijala
  • ocjenjujemo postojeće informacione sisteme za elektronsku pohranu
  • provodimo analizu raskoraka (tzv. gap analizu)
  • definiramo postupke provedbe usluga praćenja i usluga pohrane
  • pripremamo politike, pravilnike i upute koji nedostaju
  • pišemo interna pravila primjerena za potvrdu kod nadležnog arhiva

Trebate li pomoć u postizanju zakonske usklađenosti ili osiguravanju usklađenosti zaštite ličnih podataka?

Obratite nam se

Postanite bespapirno preduzeće

Do bespapirnog poslovanja u Mikrocopu vodimo vas u četiri koraka: