Pohrana dokumenata

Pohrana elektronskih dokumenata

Osiguravamo vam sigurno i zakonski usklađeno arhiviranje vaših elektronskih dokumenata u certificiranom sistemu e-pohrane InDoc EDGE dostupnom jednim klikom. Pojednostavite svoje poslovanje i pobrinite se da su dokumenti vašim saradnicima dostupni kad ih trebaju, tamo gdje ih trebaju.

Pomažemo vam uspostaviti učinkovit nadzor nad upravljanjem i dugoročnom pohranom dokumenata i ostalih arhivskih medija. Obratite nam se.

Ivo Vasev, vođa razvoja produkta u Mikrocopu

Koristi elektronskog arhiviranja u usporedbi s čuvanjem papirnih dokumenata

Uštedite prostor

Oslobodite prostor koji ste upotrebljavali za čuvanje dokumentacije te ga namijenite za izvođenje svoje djelatnosti.

Omogućite pristup uvijek i svugdje

Pristup vašim dokumentima jednostavan je, brz i dostupan od bilo gdje i bilo kad, s bilo kojeg, i mobilnog uređaja.

Povećajte sigurnost i sljedivost

Omogućite pristup samo ovlaštenim korisnicima – tako ćete osigurati veću sigurnost i poboljšati nadzor nad poslovno osjetljivim podacima.

Snizite troškove poslovanja

Jeftinija pohrana u usporedbi s papirnim dokumentima, lakše traženje i sprječavanje gubljenja snižavaju troškove poslovanja.

Smanjite operativne rizike

Rizik od gubitka dokumenata u mogućim prirodnim i drugim katastrofama (npr. požar, krađa, poplava) postaje zanemariv.

 


Primjena certificiranog sistema e-pohrane InDoc EGDE smanjuje operativne rizike kojima ste svakodnevno izloženi, a platforma je certificirana i u skladu s GDPR-om. Rješenja InDoc EDGE pravno su usklađena, sigurna, pouzdana i mogu bitno pridonijeti preglednosti i učinkovitosti poslovanja.

  • InDoc EDGE omogućuje dugoročnu elektronsku pohranu vaših dokumenata na jednom mjestu bez obzira na to jesu li već izvorno nastali elektronski (npr. e-računi, e-ugovori, e-obrasci) ili su u elektronski oblik pretvoreni iz papirnog oblika
  • Osnova je za razvrstavanje elektronskih dokumenata klasifikaciona lista u kojoj su određeni rokovi pohrane dokumenata te reference na pravni temelj koji ih definira
  • Možete arhivirati različite tipove i formate dokumenata: PDF/A, TIFF, XML, video- i zvučne sadržaje te ostale formate po želji
  • Dokumente možete dodavati pojedinačno ili ih možete masovno uvoziti
  • Arhiv možete povezati sa svojim poslovnim informacionim sistemima – korisnici dokumentima mogu pristupati izravno putem korisničkog sučelja arhiva ili unutar drugih informacionih sistema, kao što je vaš ERP
  • Možete čuvati iznimno velike količine dokumenata po pristupačnoj cijeni
  • Certificirani sistem e-pohrane InDoc EDGE možete instalirati kod sebe ili upotrijebiti u oblaku

 

Elektronska pohrana u oblaku već više od 10 godina

UniCredit Banka Slovenija bila je jedna od prvih banaka u Sloveniji koja se odlučila za uporabu usluga elektronske pohrane dokumenata u oblaku.

Pogledajte studiju slučaja

Želite li si osigurati sigurnu i pravno usklađenu pohranu svih elektronskih dokumenata na jednom mjestu?

Obratite nam se

Postanite bespapirno preduzeće

Do bespapirnog poslovanja u Mikrocopu vodimo vas u četiri koraka: