Pohrana dokumenata

Pohrana e-računa

Izdavateljima i primateljima u Sloveniji koji razmjenjuju e-račune elektronskim bankovnim kanalima pomažemo automatski arhivirati i dugoročno čuvati e-račune u certificiranom sistemu e-pohrane InDoc EDGE. Osiguravamo visok nivo kvalitete i sigurnosti vaših dokumenata u skladu s važećim zakonodavstvom i međunarodno priznatim standardima.

Pomažemo vam uspostaviti učinkovit nadzor nad upravljanjem i dugoročnom pohranom dokumenata i ostalih arhivskih medija. Obratite nam se.

Ivo Vasev, vođa razvoja produkta u Mikrocopu

Pobrinite se za sigurnu i pravno usklađenu pohranu e-računa u tri koraka

Popunite i potpišite narudžbenicu i elaborat te ih u dva primjerka pošaljite na našu adresu:

Ovlaštena osoba koju ste naveli u narudžbenici e-poštom će dobiti obavijest o aktivaciji usluge, a poštom ćete dobiti s naše strane potpisanu narudžbenicu, opće uslove upotrebe usluge i elaborat.

Vaši ovlašteni korisnici sad će moći spremljenim e-računima pristupiti putem jednostavne web aplikacije, a u nju će se uvijek prijavljivati uz namjensku digitalnu potvrdu koju izdajemo u Mikrocopu.

Informativni izračun troška pohrane vaših e-računa


Informativni izračun obuhvata: mjesečnu pretplatu na uslugu, uvoz e-računa u certificirani sistem e-pohrane InDoc EDGE, osiguravanje revizijskog traga i autentičnosti e-računa te čuvanje dokumenata na sigurnom u sistemu e-pohrane InDoc EDGE. Vrijednost je izražena u EUR i ne uključuje PDV.

Želite li si osigurati sigurnu i pravno usklađenu pohranu svih e-računa na jednom mjestu?

Obratite nam se

Postanite bespapirno preduzeće

Do bespapirnog poslovanja u Mikrocopu vodimo vas u četiri koraka: