Novost

8 najčešćih pitanja o InDoc EDGE

  07. 12. 2018

Ako bi morali izabrati samo jedno rješenje koje je obilježilo 2018. godinu, u Mikrocopu je to sasvim sigurno InDoc EDGE, koji spaja mogućnosti sistema za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima te certificirano pohranjivanje elektronskih dokumenata. Digitalizacija poslovanja će se još brže nastaviti u 2019. godini, zbog čega smo pripremili odgovore na neka česta pitanja o rješenjima InDoc EDGE.

Koja je ključna razlika između Arhiviraj.si i rješenja InDoc EDGE?

Arhiviraj.si je certificirana usluga elektronskog pohranjivanja u oblaku, dok platforma i rješenja InDoc EDGE predstavljaju njenu nadogradnju i omogućavaju cjelovitu digitalizaciju poslovanja. InDoc EDGE udružuje mogućnosti modernih sistema za upravljanje sadržajem, dokumentima i poslovnim procesima sa certificiranim sistemom elektronske pohrane, koje možete upotrebljavati u oblaku ili podesiti kod sebe.

Da li je moguće rješenja InDoc EDGE upotrebljavati samo u oblaku ili ih je moguće postaviti kod sebe?

Rješenja InDoc EDGE možete upotrebljavati kao uslugu u Mikrocop oblaku, u vlastitom posebnom oblaku ili ih možete postaviti kod sebe (on-premise).

Da li možemo u poslovnom procesu upotrebljavati predloške dokumenata koje usput punimo sa tzv. meta podacima i drugim podacima što ih unose korisnici?

Naravno, upotreba predloška u obliku HTML5 je odgovarajuće popraćena. Model dokumenta se u postupku usput dopunjuje sa podacima, na kraju izradimo dokument u PDF obliku. Njega tada možete sigurno dijeliti sa umreženim sudionicima procesa ili ga priložite postojećim osnovnim dokumentima. Takvi primjeri su putni nalozi, dopisi kojima se odbija neki zahtjev, razne obavijesti ili zapisnici sa sastanaka…

Koliko vremena prosječno traje uvođenje informacione potpore poslovnog procesa na platformi InDoc EDGE?

Iz našeg iskustva od 1 do najviše 6 mjeseci. Vrijeme uvođenja ovisi prije svega od kompleksnosti rješenja i može biti kraće ako su poslovni zahtjevi jasni i odgovarajuće definirani, a sučelje za moguće integracije primjereno dokumentirano i dostupno.

Da li možemo kapacitete platforme i rješenja InDoc EDGE sami pozvati iz drugog informacionog rješenja? Kakve IT kompetencije su za to potrebne?

Sve funkcionalnosti InDoc EDGE se može doseći preko API sučelja, dostupne su također SDK knjižnice za neke programske jezike. S odgovarajućim poznavanjem InDoc EDGE i razumijevanjem API protokola za izmjenu podataka možete integraciju razviti i sami. Ključ za uspješnu integraciju svakako leži u poznavanju InDoc EDGE, zbog čega se klijenti kod inicijalnog uvođenja rješenja u njihov informacioni sistem u pravilu odluče da i integraciju sa drugim sistemima povjere nama.

Da li rješenja InDoc EDGE djeluju na mobilnim uređajima?

Da, rješenja InDoc EDGE su zasnovana kao web aplikacije koje se prilagođavaju uređaju u upotrebi - ličnom računaru ili mobilnom uređaju.

Da li platforma InDoc EDGE omogućuje višejezičnu potporu?

Da, InDoc EDGE je već standardno na izbor na bosanskom, hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku. Prijevod je jednostavan i relativno brz - prevedenu i lokaliziranu verziju osiguramo u najviše dva mjeseca, ovisno od zahtjevnosti lokalizacije.

Koje preduzeće već upotrebljava rješenja InDoc EDGE?

Trenutno, rješenja InDoC EDGE koriste u 12 poslovnih subjekata u finansijskoj industriji, proizvodnji, zdravstvu, turizmu, logistici i pravnim djelatnostima.Naručite demonstraciju rješenja InDoc EDGE uživo.


Nazad

Postanite bespapirno preduzeće

Do bespapirnog poslovanja u Mikrocopu vodimo vas u četiri koraka: