Dobra praksa

5 savjeta za digitalizaciju poslovanja

  28. 11. 2018

Digitalizacija poslovanja zahtijeva od preduzeća pripremu promišljene strategije i jasno postavljanje ciljeva, jer su takvi projekti obično kompleksni i zahtijevaju uključivanje svih zaposlenih u preduzeću. Zato je važno, da digitalizaciji pristupite nakon ozbiljnog promišljanja i da pri tome uvažavate sve vidike, koji mogu pripomoći tome da projekti digitalizacije budu uspješno izvedeni i što je najvažnije da zažive u praksi.

Primjećujemo da su najveći izazovi na području digitalizacije poslovanja sa kojima se susreću preduzeća:

  • osiguranje tehničkih i finansijskih izvora,
  • osiguranje podrške rukovodstva,
  • promjena organizacijske kulture poslovnog subjekta,
  • razumijevanje digitalne strategije i
  • kao glavni rizik pomanjkanje odgovarajućeg znanja.

Kako bi izbjegli izazove i teškoće koji mogu nastati kod postupka digitalizacije poslovanja i prouzročiti ne male kako finansijske tako i vremenske posljedice, kod promišljanja o digitalizaciji preduzeća možete si pomoći sa osnovnim smjernicama u dolje navedenoj infografici.


Nazad

Postanite bespapirno preduzeće

Do bespapirnog poslovanja u Mikrocopu vodimo vas u četiri koraka: